• Zpracujeme vám potřebné dokumenty k létání

   

  JEDNÁ SE O ZAJIŠTĚNÍ VÝJIMKY OD ÚŘADU PRO CIVILNÍ LETECTVÍ. PO INDIVIDUÁLNÍ DOMLUVĚ POTÉ MOŽNOST ZAJIŠTĚNÍ POZEMNÍCH ZÁBORŮ (MĚSTSKÉ ČÁSTI) A SOUHLASU DALŠÍCH INSTITUCÍ JAKO JSOU NAPŘÍKLAD PAMÁTKOVÉ ÚSTAVY A POVODÍ ŘEK.

  Ceny pro veřejnost

  • Jednorázové vyřízení výjimky  2.100,- Kč
  • 2 a více výjimek za měsíc pro 1 klienta, cena za 1 výjimku  1.800,- Kč

  Ceny pro naše zavedené klienty jsou zvýhodněny

  • Jednorázové vyřízení výjimky  1.750,- Kč
  • 2 a více výjimek za měsíc pro 1 klienta, cena za 1 výjimku  1.210,- Kč
  • Výjimku včetně doplnění, změn apod. vypracujete vy, my zajistíme její zprostředkování, cena je  450,- Kč

  Info

  Držitelé Povolení k létání bezpilotního letadla mohou po odstranění žákovských omezení v případech, kdy tak připouští Doplněk X leteckého předpisu L 2, Pravidla létání, žádat o povolení k létání nad rámec standardně udělených provozních omezení. Jedná se zejména o využití možnosti dané ust. 16g) Doplňku X leteckého předpisu L2, provozu ve vzdálenosti menší než 150 m od hustě osídleného prostoru, resp. provozu v tomto prostoru.

  K žádosti o povolení k létání nad rámec standardně udělených provozních omezení není třeba využít standardizovaný formulář Úřadu pro civilní letectví, nicméně pro podání žádosti platí obecné zásady podání žádosti dle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád).

  Pozn. Po každém provedeném či neprovedeném letu (letu, na který byla vydána výjimka), nám vy jako klient vždy zašlete zpětnou vazbu na let. My poté zašleme na Úřad pro civilní letectví.