Létejte s námi!

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH
ÚDAJŮ

Souhlas se zpracováním osobních údajů správci, spol. Eurosecur s.r.o.

Ve vztahu k obecnému Nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, tímto zákazník (fyzická osoba),

dává souhlas, že správce zpracovává osobní údaje v rozsahu

jméno a příjmení, bydliště,

za účelem účetní a daňové evidence, pro dobu předepsanou příslušným právním předpisem,

dává souhlas, že správce zpracovává osobní údaje v rozsahu

jméno a příjmení, bydliště, kontaktní mail/telefonní číslo,

za účelem, doručení zboží nebo jiné, než marketingové (reklamní) obchodní korespondence, např. vztažené k reklamačnímu řízení. Osobní údaje jsou zpracovávány pro dobu předepsanou právním předpisem nebo pro dobu existence uzavřeného smluvního vztahu.

Subjekt osobních údajů má po celou dobu zpracování osobních údajů právo:

  • na přístup ke svým osobním údajům,
  • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů tam, kde to dovoluje právní předpis nebo tam, kde zanikne důvod zpracování (např. dohoda o zániku smluvního vztahu) písemnou výzvou adresovanou do sídla správce, s úředně ověřeným podpisem subjektu osobních údajů
  • na opravu
  • aktualizaci
  • výmaz, popřípadě omezení zpracování,
  • vznést námitku proti zpracování,
  • na přenositelnost uvedeného osobního údaje,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Poskytnuté osobní údaje mohou být zpracovávány i automatizovaně v elektronické podobě či manuálně v písemné podobě.

Dodatečné odvolání souhlasu se zpracováním odkládá nebo rozvazuje ty závazky správce, které se bez zpracování osobních údajů neobejdou (konkrétní závazky na dotaz).