Ochrana přírody s drony v Austrálii aneb Spočítej koaly!

Ochrana koal s drony

Drony vybavené speciálními senzory umí rozpoznat, zda je příroda zdravá, anebo potřebuje zásah člověka. Již jsme psali o tom, jak jsou drony užitečné ve vinohradu. Podobně jako vinohrad dokážou zmapovat i jakékoliv pole nebo lesní porost.

V ochraně přírody se bezpilotní letouny využívají v boji proti škůdcům, ale jsou prospěšné i pro sledování ohrožených druhů. Takto nacházejí uplatnění například v Austrálii, kde je již zapojili do ochrany nejznámějšího zástupce zdejší fauny.

Jak ochránit koaly?

Přestože je koala medvídkovitý typickým symbolem Austrálie, člověk ho takřka vyhubil kvůli kožešině. Jeho populace je v současnosti kriticky ohrožená, proto se mapuje výskyt koal a probíhá jejich sčítání.

Aktuálně v Austrálii žije asi 80 tisíc koal. Počet není bezvýznamný, bohužel se zvířata nacházejí na rozsáhlém území. Jedinci jsou tak daleko od sebe, že se nemohou potkat, aby se spářili. Přírodovědci hovoří o tzv. funkčním vyhynutí, i z toho důvodu, že se páří vzájemně příbuzní jedinci. Navíc bohužel dochází k velmi rychlému mizení jejich přirozeného prostředí – eukalyptových lesů.

Jak se koaly sčítají?

Před nástupem dronů sčítali koaly lidé, klasicky ze země. Ze vzduchu, zejména z letadel či satelitů se sčítali především velká, dobře viditelná zvířata, například antilopy. Až nástup dronů s termokamerou sčítání koal v hustém porostu zefektivnil.

Ve srovnání s člověkem je dron ve sčítání podstatně lepší. Nejenže potřebuje méně času, je vytrvalejší a neunaví se, díky sofistikovaným senzorům a umělé inteligenci má ve sčítání i vyšší úspěšnost.

Koaly se vyskytují především v hustých korunách eukalyptů. Jsou tak před zraky skrytí, ale dron s infračervenou kamerou je obvykle dokáže rozeznat. Lepší výsledky přitom přináší brzy ráno, kdy je chladněji, je tedy vyšší rozdíl mezi teplotou těla koaly a okolním prostředím. Při správných podmínkách dokážou drony objevit až 86 % všech koal na daném území, při sčítání člověkem se úspěšnost sčítání pohybuje jen kolem 70 %.

Zdroje:

Komentáře