Provozni-prirucka

Zpracování dokumentů Provozní příručka

Provozní příručka je jedním ze základních dokumentů provozovatele bezpilotních systémů v rozsahu působnosti Doplňku X, jež jsou provozovány za účelem leteckých prací.

Provozní příručka je vytvořena na míru každé organizace dle jejich jedinečných provozních specifik, musí popisovat způsob, jakým bude organizace provádět svoji činnost a provozní personál organizace musí své úkoly vykonávat v souladu s provozní příručku ve znění schváleném ÚCL. Tento zhruba 90 stránkový dokument je uložen ve výtisku na Úřadu pro civilní letectví, v sídle společnosti, event. jako dokumentace u bezpilotního systému.

ZÁKAZNÍK DOPLŇUJE NÁSLEDUJÍCÍ:

 • V Úvodu (Osoba odpovědná za správu a řízení provozní příručky)
 • V Části A (Obecná ustanovení)
 • Organizace a rozdělení odpovědnosti
 • Vydaná povolení organizací, povolené druhy leteckých prací
 • Systém řízení jakosti
 • Postupy pro schválení/přijetí úkolu

NA ZÁKLADĚ POTŘEBNÝCH PODKLADŮ A INFORMACÍ KOMPLETNĚ ZPRACUJEME:

 • Část B (Provoz letadel) dle technického a provozního popisu bezpilotního letadla zákazníka
 • Část C (Směrnice pro jednotlivé druhy leteckých prací) – zákazník sdělí požadavky na činnost s dronem
 • Část D (Požadavky na výcvik a kvalifikaci personálu)
 • Část E (Postupy pro údržbu)
 • Část F (Bezpečnostní postupy) – nutná znalost osoby odpovědné za vypracování, dodržování a úpravy bezpečnostních postupů provozovatele