Akreditovaný rekvalifikační kurz - Operátor bezpilotních systémů

teoretické části Vás naši lektoři provedou novou legislativou, platnou od začátku roku 2021, poradíme s výběrem dronu dle Vašich potřeb. Poté se naučíte, jak zpracovat pořízené materiály z dronu pomocí specializovaného software a nezapomeneme ani na ochranu osobních údajů.

 

Praktickou část zahájíme seznámením s plochou a okolím, kde si definujeme možná rizika a poučíme se o bezpečném chování při létání. Dále už se zaměříme na samotné bezpilotní systémy, ukážeme si a naučíme se kompletní předletovou přípravu a vysvětlíme si vše co je pro provoz systému zapotřebí například kalibrace a aktualizace systémů.

K získání Osvědčení o rekvalifikaci je potřeba splnit:

- teoretickou zkoušku – písemný test složený ze 30-ti otázek a ústní zkouška - vylosování jedné z 15 otázek

- praktickou zkoušku – předletová příprava, létání v manuálním režimu, předvedení požadovaných figur, „failsafe“, návrat domů, let na maximální vzdálenost, ovládání fotoaparátu a videokamery, ovládání aplikace bezpilotního systému

Profil absolventa

Absolvent umí řídit bezpilotní systémy a nastavovat je, dodržuje bezpečnost práce, orientuje se v platné legislativě a umí pracovat s leteckou mapou. Je schopný zvolit si bezpilotní systém s příslušným HW/SW. Zvládne zpracovat pořízená data a dodat je v požadovaném formátu a kvalitě, umí data zálohovat či archivovat. Umí řešit krizové situace, je schopen posoudit klimatické podmínky pro bezpečný start, let i přistání. Umí stanovit správnou metodiku pro provedení leteckých prací s ohledem na efektivitu, kvalitu a bezpečnost. Zvládne provádět běžnou údržbu a servis bezpilotních systémů a jeho příslušenství.

Další informace

Rozsah kurzu: 80 vyučovacích hodin (teoretická část - 40 vyučovacích hodin po 45 minutách, praktická část - 40 vyučovacích hodin po 60 minutách, celkově kurz trvá 10 dní po 8-mi hodinách), přesný harmonogram kurzu obdrží účastník před začátkem kurzu

Minimální vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Místo konání kurzu: Masarykova 81, 373 41 Hluboká nad Vltavou                                                                                                                                                                                    Hořická 283, 500 02 Hradec Králové            

Absolvent obrží Osvědčení o rekvalifikaci

Cena kurzu: 41.990,- Kč